Četvrtak, 03 Kolovoz 2017 10:41

Šibenski Autotransport ponovno koncesionar za gradski prijevoz

Autotransport, kojeg ovih dana treba preuzeti Čazmatrans, jedini se javio na ponovljeni natječaj za koncesiju za javni prijevoz putnika na području Grada Šibenika pa bi na sjednici Gradskog vijeća u srijedu trebao dobiti koncesiju na pet godina. To pravo ATP će plaćati kunu godišnje, a iz proračuna za besplatni prijevoz i prijevoz uz nadoknadu posebnih kategorija putnika, grad će im osigurati 2,7 milijuna kuna.
Novi-stari koncesionar morat će u dvije godine uskladiti izgled i karakteristike autobusa kojima će obavljati prijevoz što ne bi trebao biti problem jer se Čazmatrans, koji će ovih dana, nakon uspješnog stečajnog postupka preuzeti šibenskog prijevoznika, obvezao obnoviti prastari i derutni vozni park ATP-a.
Podsjetimo, šibenska je gradska uprava raspisala natječaj za novog koncesionara još u travnju jer je ATP koncesiju imao do kraja srpnja. Na natječaj su se žalila dva hrvatska prijevoznika pa se čekala odluka Državne komisije za provedbu postupka javne nabave koja je, nakon uvida, žalbe odbacila kao neosnovane. Nakon što je natječaj ponovno proveden, javio se samo ATP, čija je ponuda prihvaćena ali je formalno treba potvrditi i Gradsko vijeće.
Za očekivati je da nakon toga više neće biti ni brojnih primjedbi putnika, ali i oporbenih političara na funkcioniranje javnog prijevoza koji je godinama jako loše funkcionirao.  
U međuvremenu, dok je cijela procedura trajala, da oni koji imaju pravo na besplatni ili subvencionirani prijevoz, to pravo ne bi izgubili, izdaju se privremene autobusne karte koje vrijede tri mjeseca tako da će od 1. listopada korisnici povlaštenog prijevoza opet morati izraditi nove pokaze.